Általános Szerződési Feltételek

 

A Wolff-Art.eu internetes áruházában azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot.

 Az eladó:

Wolff-Art&Cons Bt. (cím: 1026 Budapest Endrődi Sándor u. 22/B 2/7, adószám: 24786049-1-41, cégjegyzékszám 01-06-787388)

 

A vevő:

Mindazok, akik az eladó webáruházát használják/vásárolnak. Vásárlással az ügyfél jelen üzletszabályzatot elfogadja.

 

A szerződés tárgya:

Az eladó internetes áruházában található összes termék és szolgáltatás.

 

Megrendelés

Az eladó internetes áruházában a megrendelés kizárólag interneten lehetséges. A rendelést csak akkor fogadjuk el, ha az ügyfél a rendelés teljesítéséhez szükséges összes adatot a rendelkezésünkre bocsájtja (Név, cím, telefonszám, email), melyet az eladó bizalmasan kezel. Ennek elmulasztásából eredendő károkért felelősséget nem vállalunk. Áraink kizárólag internetes rendelés esetén érvényesek.

Fizetés

A megrendelt termékek teljes árát a vevő a webshopban kiválasztott fizetési mód szerint köteles kifizetni. Banki átutalás, bankkártyás fizetés és PayPal fizetés esetén a fizetés mindig előre történik, a termék csak a fizetés beérkezése után kerül postázásra. Az Internetes áruházában található termékek bruttó árak, 0 % ÁFA-t tartalmaznak.

 A vásárlástól való elállás joga, az áruk visszaküldése

A 17/1999. (II.5.) törvénynek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A vevőnek a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni a vásárlástól. A 14 napos elállási határidő betartásához elegendő, ha annak lejárata előtt e-mailben benyújtja a lemondási nyilatkozatát. Az árut saját költségen kell visszajuttatnia. Ebben az esetben az eladó köteles a vevőnek a vételár teljes összegét visszafizetni, legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül. A visszatérítés az egyéb adminisztrációs, szállítási költségekre nem vonatkozik.

Az elállási jog nem vonatkozik az egyedi jelzéssel (pl. monogram, logo, márkajelzés stb.) megrendelt termékekre.

Az eladó kizárólag hiánytalan, használatlan, sértetlen állapotú termékek esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Az eladó visszautasíthatja a visszaküldött áruk visszavételét, ha a visszaküldött termékeken változtatást észlel (hiányzó részek, használat vagy károsítás), azokon az eseteken kívül, melyeknél a változások az általános elvárhatóság határain belül kényszerűek voltak (ideértve a felpróbálást / a termék átnézését). A szerződéstől való elálláskor a szerződést semmisnek kell tekinteni.

Adatvédelem

Vásárlóink személyes adatait kizárólag a Wolff-Art&Cons Bt. részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is. A Wolff-Art&Cons Bt. vásárlói személyes adatait más cégeknek semmilyen célból nem adja át.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-81511/2014.

Fenntartások

Fenntartjuk a jogot az akciós árak megszüntetésére, illetve egyéb árak megváltoztatására. Elírásos illetve egyéb informatikai hibákból eredendő károkért felelősséget nem vállalunk.

Garancia

Garancia a Webshopon rendelt új termékekre

Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, ha az áru nem egyezik meg a szerződésben foglaltakkal. A garanciát számlával igazolva, a vásárlástól számított 1 éven belül, nyergek esetén 5 éven belül érvényesítheti, amennyiben a kifogásolt működés oka gyártási hiba. Amennyiben igényét e határidőn belül menthető és dokumentált okból nem tudja érvényesíteni, akkor a szavatossági jogok érvényesítésének ideje 2 év. A hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A szavatossági igény elfogadása esetén a vásárló választhat a termék javítása vagy kicserélése között. A gyártónak törekednie kell a javítás vagy csere legfeljebb 15 napon belüli elvégzésére. Amennyiben a javítás vagy a csere nem lehetséges, akkor az eladó árleszállítást ajánlhat fel vagy a vevő elállhat a szerződéstől. A garancia érvényesítésének igényéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

 Amennyiben a garanciális igények megalapozottak, akkor az eladó megtéríti a vevőnek a normál csomagként történő visszaküldés költségeit is.

 

Garancia a javítási munkákra

A garancia függ a javításra kerülő termék állapotától. Az állapot felmérés a tulajdonos vagy megbízottja jelenlétében történik. A felmérés után kerül megállapításra a javítás mértéke, a garancia ideje valamint a javítás várható (!) ideje és összege. Az esetlegesen később, a feltárás során felmerülő, előre nem látható hibákról a megrendelőt telefonon vagy e-mailban értesítjük. Ennek függvényében az ár változhat!

A javítás végeztével a megrendelőt értesítjük. A javított termék akkor kerül átadásra, ha a megrendelő a javítási összeget kifizeti! Amennyiben ez nem történik meg, a javított termék nem kerül visszaadásra, amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül. A megjavított, de ki nem fizetett terméket tároljuk, amiért napi 300 Ft tárolási díjat számolunk fel. Amennyiben a tárolás meghaladja a 3 hónapot, a javított termék értékesítésre kerül! Az értékesítés bevételéből levonásra kerül a javítás és tárolás összege, a fennmaradó rész a tulajdonost illeti.

Nyereg rendelésre vonatkozó szerződéses feltételek

Nyereg készítés előzetes egyeztetés alapján történik, mely egyeztetés eredményét (típus, forma, szín, mintázat, méret, kiegészítők, várható elkészülési idő) írásban rögzítjük, ami után változtatás csak korlátozottan lehetséges, az eladóval való előzetes egyeztetés után. A nyereg alapanyagaihoz előleget kérünk, melyet a megrendelés lemondása esetén sem tudunk visszatéríteni, amennyiben az alapanyagok megrendelése/beszerzése már megtörtént, amelyről e-mailben értesítést küldünk.